English Version
CSR
CSR
CSR

Aktywnie włączamy się w misję odpowiedzialności społecznej. Wspieramy zarówno najlepszych, jak i tych, którzy potrzebują tego najbardziej. Kształtujemy i promujemy idee indywidualnego rozwoju oraz odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

 

Pomagamy prawnie organizacjom, które niosą pomoc najbardziej potrzebującym. Wierzymy, że dzięki temu dajemy wiele radości innym. Pragniemy uwrażliwić branżę na wspieranie słabszych, co na stałe wpisało się w strategię naszej firmy.

 

W środowisku, w którym działamy, staramy się promować idee indywidualnego rozwoju. Wierzymy, że uczenie się, zaangażowanie, konsekwencja i wytrwała praca prowadzą do satysfakcji, postępu i polepszenia jakości życia.

 

Upowszechniamy edukację i przyjazne standardy prowadzenia działalności gospodarczej – pokazujemy najnowsze na rynku, kompleksowe rozwiązania prawne dla biznesu i wskazujemy przedsiębiorcom kierunki najlepszego rozwoju w tym zakresie. Naszym celem jest kształtowanie świadomości i kultury odpowiedzialnego prowadzenia biznesu według najskuteczniejszych i najnowocześniejszych standardów.

 

Wspieramy najlepszych. Kolejny już rok z rzędu fundujemy stypendium dla najlepszego studenta prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Najlepszych zapraszamy także do odbycia praktyk w naszym zespole. Wierzymy, że dzięki temu przyczyniamy się między innymi do podnoszenia poziomu wiedzy i praktyki prawniczej w Polsce.

 
Śmigielska i Wspólnicy Spółka Komandytowa