English Version
Dane rejestrowe
Dane rejestrowe
Dane rejestrowe

 

Firma Śmigielska i Wspólnicy Spółka Komandytowa
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000214057
Nr REGON 015606580
Nr NIP 5252284146
Nr rachunku bankowego 79 2490 0005 0000 4530 6718 8426 
 

 
Śmigielska i Wspólnicy Spółka Komandytowa